Bedriftsrådgivning

Som bedriftsleder har du mange forskjellige oppgaver, som er vanskelig å samordne samtidig som du har mye å gjøre. Salgs- og økonomiansvar, kvalitetssikring, kundeservice, markedsføring, HMS bare for å nevne noen.

Vil du markedsføre din bedrift, men vet ikke hvem du kan stole på? Hvem kjenner bedriften bedre enn deg!

Vi finner ut sammen hva som passer best for deg og din lommebok og som skaffer deg nye kunder 100 %.Med den riktige økonomiske planleggingen kan du skape omsetning, overskudd og investeringskapital. Vi viser deg hvordan.Du vil starte egen bedrift? Du trenger en forretningsplan? Du vil vite om idéen din er god nok for et langt og lykkelig bedriftsliv?

Vi hjelper deg med en strategiplan og planlegger kortsiktig og langsiktig sukksess.

 

Bedriftetablering


Vil du starte egen bedrift? Trenger du en forretningsplan? Vil du vite om idéen din er god nok for et langt og lykkelig bedriftsliv? Vi hjelper deg med en strategiplan og planlegger kortsiktig og langsiktig suksess. Kontakt oss for en gratis konsulenttime!
Vi tilbyr kurs i etikk, kommunikasjon, lederevner og personlig effektivitet.Kontakt oss for nærmere informasjon. Vi finner ut sammen hvilket behov du virkelig har. Vi mener, INGEN kjenner din bedrift bedre en deg. Du kjenner din målsetning og ønsker, og du vet alt om dit produkt. Men, vet du alt om hvordan du skal gjøre dit budskap  mest muglig slagkraftigt, for å rekke ut til flest muglige kunder, og hva slags markedsførings verktøi der virkelig sikrer det? Vet du alt om hvilke medier som gir din bedrift bedst  av kast  pr. brugt krone, og hvilke du ikke kan røre? vet du alt om hvordan man konstruerer en hjemmeside så søkermotorene kan finne den? Vet du alt om hvilke hjemmeside maler der er søker motor venlige, oghvilke der ikke er? Vet  du alt om og kjenner du alle de mest brukbare verktøi for marketing og kan sette sammen en fornuftig langsiktig  marketingplan med de rigtige medier færdig til rigtig  pris? Hvis du vet alt om dette, går virksomheten sikkert den veien du ønsker,og vår hjelp trengs ikke. I motsatt fall, eller hvis alt ikke er helt optimalt ta kontakt. 

 

Regnskap og økonomi

Regnskap er kort sagt en oversikt over inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel for å kunne vurdere den økonomiske stillingen for den som har avlagt regnskapet f. eks. en bedrift. Brukere av regnskapet kan være: En bedrifts eiere, offentlige myndigheter, bank og låneinstitusjoner, investorer, ansatte. Kort sagt alle som har et behov for å vite hvordan det går med driften. Med den riktige økonomiske planleggingen kan du skape omsetning, overskudd og investeringskapital. Vi viser deg hvordan. Kontakt oss for en gratis konsulenttime!Andre tjenester ved Aktivital Gruppen 


 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola