MARKEDSFØRING
God markedsføring handler om å gjøre seg synlig og formidle det riktige budskapet. Du ønsker å nå flest mulig potensielle kunder, slik at de kjøper dine varer og tjenester – og du vil oppnå dette på den mest økonomiske måten. Dette er det vel ikke vanskelig å være enig i? Men enkelt er det ikke! I de (gode?) gamle dager var det enighet om at en tredjedel av alle penger til reklame var bortkastet, men det var ingen som kunne si hvilken tredjedel. Dette er ikke nødvendigvis helt riktig, men tjener likevel som en nyttig indikasjon. Det som virker helt sikkert, er imidlertid at forholdstallet er blitt vesentlig større nå. Antallet medier har eksplodert, mange «seriøse» aktører gir så lite for pengene at det er en skam, og useriøse aktører prøver å stille sine egne produkter og tjenester i et seriøst lys ved å etterligne andres navn. I tillegg har nettet endret kundenes handlevaner. Man kan trygt anslå at antallet tjenestetilbydere minst er fordoblet. Ergo er nok også sannsynligheten for at markedsføringspengene er bortkastet, fordoblet; de nye aktørene skal jo også leve. Det er ingen som kjenner bedriften din bedre enn deg. Det er du som kjenner målene og ønskene, og du vet alt om bedriftens produkt. Men vet du alt om hvordan du skal gjøre ditt budskap mest mulig slagkraftig og nå ut til flest mulige kunder? Og vet du hvilke markedsføringsverktøy som virkelig sikrer at du klarer det? Vet du alt om hvilke medier som gir bedriften din høyest avkastning per krone, og hvilke du må styre unna? Vet du alt om hvordan man lager en hjemmeside slik at søkemotorene kan finne den? Vet du alt om hvilke hjemmesidemaler som er søkemotorvennlige, og hvilke som ikke er det? Vet du alt om de beste markedsføringsverktøyene, slik at du kan sette sammen en fornuftig langsiktig markedsføringsplan som omfatter de riktige mediene, med en fullstendig kostnadsoversikt? Hvis du kan svare ja på alle disse punktene, ser det lyst ut for virksomheten, og du trenger ikke hjelp fra oss. I motsatt fall, eller hvis ikke alt er helt optimalt, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.    

 
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola